buyuk-selcuklular-9786050834550-230220221411.jpg

Büyük Selçuklular

  • 23.02.2022
  • 2 dakika
  • 518 Okunma
  • 0 Yorum

Kitap, hem Türk İslam kültürü ve birikiminin başlangıç noktasını teşkil eden devasa Selçuklu geleneğini doğuran bir kaynak hem de Türk tarihinin olduğundan farklı bir döneme girişini, Türklerin İslamlaşmasını, İslam toplumuna dahil olmasını ve İslam dünyasına yeni bir ufuk açmasını işaretleyen bir dönüm noktası olması açısından çok önemli bir devlet olan Büyük Selçukluları anlatıyor.

Arka kapak

Her anlamda Osmanlı Devleti’nin temellerinin atıldığı bir dönemin hükümranları olan Selçuklular, tarihin hangi sahnesinde kalmıştır? En az Osmanlılar kadar bu coğrafyada yaşayan Türklerin atası olup, Türklerin İslâmlaşma sürecini yönettiklerinden dolayı özellikle Müslüman Türk kimliğinin başlangıç noktasında yer alan Selçuklular hakkında neden yeterli bilgi ve bilince sahip değiliz? Osmanlılardan önce Aral Gölü kıyılarından çıkıp da kısa süre içerisinde bütün Ortadoğu’yu egemenlikleri altına almayı başaran Selçuklular kimdir? Nereden gelmiş, hangi coğrafyada hâkim olmuş, nasıl başarılı olmuşlardır? Müslüman oluşları, devletleri, siyasal kavrayışları, din anlayışları ve Osmanlı hoşgörüsüne de kaynaklık edecek olan idari hoşgörüleri... 

* Osmanlı siyasal iktidarında da güçlü ve merkezî bir konumu bulunan vezirlik kurumunun Selçuklu’daki temelleri nasıl atıldı? 

* Selçukluların Anadolu’daki fetih faaliyetlerine Bizanslıların tepkisi neydi?

* Tarih sahnesine çıktıkları dönemde bölgenin siyasi haritası nasıldı?

* İslâmiyet’in özellikle Türkler arasında yayılma sürecinde başat bir rol üstlenen Selçukluların kısa sürede bütün Ortadoğu’ya yayılması İslâm dünyasında ilk etapta muayyen bir “istila” korkusu yaratmış mıydı?

* Osmanlılar döneminden bildiğimiz taht mücadeleleri, kardeş kavgaları, saray entrikaları ve iktidar hırsları Selçuklular döneminde nasıl kayıt altına alınmıştı?

Anlaşılmayı ve araştırılmayı bekleyen bir alan olması itibariyle dikkatleri zaten üzerine çeken Selçuklular, Ege Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Ersan ve Doç. Dr. Mustafa Alican tarafından günümüze taşındı; Büyük Selçuklular/Selçukluları Yeniden Keşfetmek...
Her okurun anlayabileceği bir üslupla, soru-cevap şeklinde kaleme alınan ve alanında ilk olan bu eser, tarihe meraklı tüm okurlara Selçukluları anlatacak...

Editörün görüşü
Bu kitap iki önemli Selçuklu Tarihçisi’nin soru cevap şeklinde Büyük Selçuklular tarihini ana hatlarıyla anlattıkları bir baş ucu eseridir. Yazarlar bu alanda yaptıkları çalışmalarla ve verdikleri derslerle bildiğimiz Doç Dr. Mustafa Alican ve hocası Prof. Dr. Mehmet Ersan’dır.
 
En önemli cümle
Büyük Selçuklular, tarihin en büyük imparatorluğunun, Roma İmparatorluğu'nun büyük bir gürültüyle tarih sahnesinden çekilişinin koşullarını hazırlayan sürecin destanıdır.
 
Bu kitap neden önemli
Kitap, hem Türk İslam kültürü ve birikiminin başlangıç noktasını teşkil eden devasa Selçuklu geleneğini doğuran bir kaynak hem de Türk tarihinin olduğundan farklı bir döneme girişini, Türklerin İslamlaşmasını, İslam toplumuna dahil olmasını ve İslam dünyasına yeni bir ufuk açmasını işaretleyen bir dönüm noktası olması açısından çok önemli bir devlet olan Büyük Selçukluları anlatıyor. Eser, konusun uzmanı 2 yazar tarafından özellikle önemli sorulara doyurucu cevaplar vermesi hasebiyle çok önemli bir başlangıç ve baş ucu eseri niteliği taşıyor. Büyük Selçuklular, son dönemlerde Tarih okurları tarafından oldukça merak edilen konulardan, bu konuda yeni yeni dizi ve film çalışmaları dahi yapılmaya başlanıyor. Bu anlamda kitap, genel okurda da oluşacak soruları cevaplayacak doyurucu bilgiye ve güzel bir üsluba sahip. Son olarak kitabın yazarları kendi alanlarında oldukça velud ve kıymetli Selçuklu Tarihçileri. Türkiye'de Selçuklu çalışmaları başlatan en mühim serilerden "Sorularla Selçuklu Tarihi"nin 2. kitabı...