shutterstock_767491552-260520221511.png

Öğretmenin Alet Çantası

  • 18.05.2022
  • 2 dakika
  • 787 Okunma
  • 0 Yorum
  • 5 Puan

Etkili öğretmen her duruma hazırlıklı olan ve çare üretebilen bir usta gibidir. Bu nedenle nasıl, nerede ve kime hizmet verdiğinizi dikkate alarak, mesleğin gerektirdiği tüm donanıma sahip olmalısınız. Çantanızı evde unutmuş ya da bir aletinizi çantaya koymayı ihmal etmiş olamazsınız.

Öğretmenin Alet Çantası

Alet çantaları ustalar için vazgeçilemezdir. Ustanın işini hem daha rahat hem de olması gerektiği gibi yapmalarına imkân tanırlar. Çünkü biliriz ki, çantalarında kullanılması elzem aletler vardır. Bu konuyu bir de öğretmen açısından ele aldığınızda, onu etkin bir öğretmen kılan bu aletlerin neler olabileceğiyle ilgili kısa bir kafa yoralım.

Tebeşir ve tahta silgisi

Bilmem aranızda hatırlayan var mı? Eskiden öğretmenlerin beyaz önlüklerinin cepleri tebeşir tozuna bulanırdı. Evdeki bir kutunun ya da poşetin içine tahta silgisini de koyup çantamızdan eksik etmezdik. Öğretmeni anlatan çoğu yayın nedense onu duvar örme ustası ya da bir makine tamiri yapan ustaya sık benzetirler. Ona işini iyi yapmasını öğütleyen bu yayınlarda öğretmenin etkililiği işi yapmaya ne kadar liyakatli oldukları ve bunu hangi araç ve gereçle yapacağı üzerinde durulur.

Günümüz teknolojisi ve toplumsal gelişmişlik ölçütü dikkate alındığında bir öğretmenin alet çantasında bir tablet, akıllı telefon, tahta kalemi, boğaz pastili ve …. Yok, yine olmadı. Sanki başka şeyler lazım.

Çantanızı açın lütfen

İşte alet listesi

§  Kişisel web sitesi veya blog

§  Skype hesabı

§  Gmail hesabı

§  Google drive

§  Sosyal medya hesabı

§  Slayt hazırlama

§  Temel seviyede video montajlama

§  Akıllı tahta kullanım becerisi

§  Projeksiyon kullanma becerisi

§  Kriz yönetme becerisi

§  Acil müdahale becerisi

§  Çatışma yönetim becerisi

§  İlk yardım becerisi

§  Yıllık bilimsel etkinlik ajandası (Öğretmen ajandası)

§  Okumakta olduğu kitap

§  Takip ettiği süreli yayın

§  Kariyer planı

§  Araştırdığı bir konuyla ilgili elde ettiği bulgular

§  Farklı öğrenen öğrencilere öğretmenlik becerisi

§  Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere öğretmenlik becerisi

§  Öğrenci koçluğu

§  Veli koçluğu

§  Tükenmişlikle mücadele becerisi

§  Stres yönetimi

§  Kaygı yönetimi

§  Proje yönetimi

Siz bunların ne kadarını çantanızda bulunduruyorsunuz bilemiyorum fakat gerçek anlamda sizin öğretmenliğinizi etkin kılan aletler bunlardır. Eğer çantanızda bunların büyük bir kısmı yoksa zaten öğrenciler ve veliler tarafından önemsenmezsiniz. Bu aletlerin bir kısmı özellikle sadece size gerekli olurken, kimileri hizmet verdiğiniz öğrencilere, kimisi de mesleğinizin gelişimine gereklidir. Hangisini nerede ve ne zaman nasıl kullanacağınız durumdan duruma farklılık göstermektedir.  

Doç. Dr. Cengiz Şimşek