shutterstock_579313522-110120221752.png

Öğretmenlerde Mesleki Okuryazarlık

  • 21.12.2021
  • 6 dakika
  • 1151 Okunma
  • 0 Yorum

Öğretmenlik atanmayla hak edilmiş ve ondan sonra da sadece icra edilen bir meslek değildir. Her öğretmenin temel mesleki yetişme programlarıyla edindiği yeterlilikler yanında aynı zamanda çeşitli açılardan da kendini geliştirmiş olması, mesleğiyle ilgili çeşitli kültür bilgi ve becerilerine de sahip olması gerekir.

Öğretmenlerde Mesleki Okuryazarlık

Öğretmenlerimiz birer eğitici ve öğretici olmak bakımından profesyonel meslek sahibi kişilerdir. Yani mesleklerini ne şekilde icra edeceklerinin bir standardı vardır. Buna göre de devlete, topluma, veliye, kuruma ve öğrenciye karşı sorumludur. Öğretmenlik mesleğinin bu özelliği ona “ben yapamam”, “Hiç benlik değil.”, “Katlanamam.”, “Ben onu yapamıyorum.” deme lüksünü vermiyor dense yeridir. Çünkü her öğretmen mesleğinin yeterliliklerine ve alan bilgisine sahip olduğunu, kişisel ve iletişim becerileri bakımından bir öğretmenin nasıl olması gerektiği konusunda yeterli standartlara sahip olduğunu gösterir nitelikte bir diplomaya, yetkili mercilerin onaylı referanslarına sahiptir.

Atanmakla bitiyor mu?

Öğretmenlik atanmayla hak edilmiş ve ondan sonra da sadece icra edilen bir meslek değildir. Her öğretmenin temel mesleki yetişme programlarıyla edindiği yeterlilikler yanında aynı zamanda çeşitli açılardan da kendini geliştirmiş olması, mesleğiyle ilgili çeşitli kültür bilgi ve becerilerine de sahip olması gerekir.

💢Öğretmenlerde okuryazarlık neyle gelişir?

Bu konuda her ülkenin kendine has kriterleri veya önerileri vardır. İşte ülkemiz açısından hemen her öğretmenin bilmesi gerekenler:

§  Anayasanın değişmez maddelerini bilme

§  MEB temel kanunu içeriğine hâkim olma

§  Bağlı olduğu genel müdürlüğe göre okul öncesi, ilk ve ortaöğretimin temel amaçlarını, misyon ve vizyonunu bilme

§  Özel mesleki alan branş amaçlarını bilme

§  Özel mesleki alan yeterliklerini bilme 

§  MEB’in her öğretmen için önerdiği 45 kitabı okumuş olmak

§  MEB’in her öğretmen için önerdiği 50 filmi seyretmiş olmak

§  E-twinning üzerinde AB ülkelerindeki öğretmen, öğrenci, veli ve okullarla birlikte etkinlikler düzenleyebilmek

§  Bakanlık nezdinde yenilik ve teknoloji alanında çalışma yürüten YEĞİTEK’in (Yenilik ve Eğitim Teknoloji Genel Müdürlüğü) faaliyetlerini takip etme

§  Kamu protokolüne ilişkin bilgi sahibi olma

§  MEB merkezi ve taşra teşkilatı hakkında gelişmeleri yakından takip etme

§  MEB Personel Genel Müdürlüğü çalışmalarını takip etme

§  Sendikal hak ve özgürlüklerinin farkında olma

§  Evrensel insan hak ve özgürlüklerini bilme

§  Eğitim ve öğretimle ilgili materyal ve içerik destekleri için Eba kullanıcısı olma

§  MEB merkezi ve taşra teşkilatının yürüttüğü aktif projeleri takip etme

§  Mesleki alanda periyodik yayınlanan akademik yayınları takip etme

§  E-okul, Mebbis, eba gibi kurumsal elektronik hesaplarını aktif yönetebilme

§  Mesleki alanda periyodik düzenlenen akademik seminer, konferans ve sempozyumlara katılma

Bu liste daha fazla uzatılabilir. Fakat her birinin öğretmeni mesleğiyle ilgili daha bilinçli ve etkin kılmaya yönelik olduğunu bilmek gerek.

İşte MEB’in okunması gereken kitaplar ve seyredilmesi gereken filimler listesi:

Okunması Gereken Kitaplar:

1- Atay, O. Bir Bilim Adamının Romanı, İletişim Yayıncılık

2 -Ayverdi, S. Millî Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız, Kubbealtı Neşriyat

3-Bal, M. A. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Meşhurların Okul Anıları, Pegem Akademi Yayınları

4- Başgil A. F. Gençlerle Baş başa, Yağmur Yayınları

5- Brockman, J. Meraklı Zihinler: Bir Çocuk Nasıl Bir Bilim İnsanı Olur? TÜBİTAK Yayınları

6- Covey, S. R. Etkili İnsanların Alışkanlığı, Varlık Yayınları

7- Enç, M. Bitmeyen Gece, Ötüken Neşriyat

8- Freire, P. Ezilenlerin Pedagojisi, Ayrıntı Yayınları

9- Gaarder, J. Sofie’nin Dünyası, Pan Yayınları

10- Gaspıralı, İ. Eğitim Yazıları, Ötüken Neşriyat

11- Gatto, J. T. Eğitim-Bir Kitle İmha Silahı, EDAM Yayınları

12- Glasser, W. Başarısızlığın Olmadığı Okul, Beyaz Yayınları

13- Goleman, D. Duygusal Zekâ, Varlık Yayınları

14- Gulbenkian Komisyonu Sosyal Bilimleri Açın: Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Rapor, Metis Yayınları

15- Güntekin, R. N. Acımak, İnkılap Kitabevi

16 -Holt, J. Çocuklar Neden Başarısız Olur?, Beyaz Yayınları

17- Illich, I. Okulsuz Toplum, Şule Yayınları

18- İzzetbegoviç, A. Doğu ve Batı Arasında İslam, Klasik Yayınları

19- Kâğıtçıbaşı, Ç.& Cemalcılar, Z. Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş, Evrim Yayınları

20- Kan, Ş. H. Mahrem Macera, Özgün Yayıncılık

21- Kant, I. Eğitim Üzerine, İz Yayıncılık

22- Kara, İ. & Birinci, A. Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle/Sıbyan Mektepleri, Dergâh Yayınları

23- Karabekir, K. Çocuk Davamız, Yapı Kredi Yayınları

24- Karakoç, S. Hızır’la Kırk Saat, Diriliş Yayınları

25-Karakoç, S. Diriliş Neslinin Amentüsü, Diriliş Yayınları

26- Khan, S. Dünya Okulu: Eğitimi Yeniden Düşünmek, Yapı Kredi Yayınları

27- Kültür ve Turizm Bakanlığı Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü: Beş Şehirli Örnek Kişilikler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları

28- Leitch, T. Wikipedia U: Dijital Çağda Bilgi, Otorite ve Liberal Eğitim, Hece Yayınları

29- Louv, Richard Doğadaki Son Çocuk, Tübitak Yayınları

30- McCourt. F. Öğretmen, Altın Kitaplar Yayınevi

31- Moulin D. Eğitici Tolstoy, Hece Yayınları

32- Needham, J. Doğunun Bilgisi Batının Bilimi, MAB

33- Özdenören, R. Kafa Karıştıran Kelimeler, İz Yayıncılık

34- Özemre, A. Y. Galatasarayı Mekteb-i Sultani’sinde Sekiz Yılım, Kubbealtı Akademi Yayınları

35- Pennac, D. Okul Sıkıntısı, Can Yayınları

36- Petrov, G. Beyaz Zambaklar Ülkesinde,Hayat Yayınları

37- Rancier, J. Cahil Hoca, Metis Yayınları

38- Rousseau, J. J. Emile, Kilit Yayınevi

39- Safa, P. Eğitim-Gençlik-Üniversite, Ötüken Neşriyat

40- Sezgin, F. Bilim Tarihi Sohbetleri, Timaş Yayınları

41- Strogatz, S. Arkadaşlığın Matematiği, Tübitak Yayınları

42- Tahir, K. Bozkırdaki Çekirdek, İthaki Yayınları

43- Topçu, N. Türkiye’nin Maarif Davası, Dergâh Yayınları

44- Toros, H. Asya’nın Kandilleri, Hece Yayınları

45- Zorlutuna, H. N. Benim Küçük Dostlarım, Timaş Yayınları

İzlenmesi Gereken Filmler:

1. 3 Idiots

2. 400 Darbe / The 400 Blows

3. AmericanTeacher

4. Arkadaşımın Evi Nerede / Khane-ye Doust Kodjast?

5. Asyanın Kandilleri (Belgesel)

6. Bana Güven / Lean on Me

7. Batıya Doğru Akan Nehir (Belgesel)

8. Bay Lazhar / Monsieur Lazhar

9. Billy Elliot

10. Bir Fazlası Değil / Not One Less

11. Birinci Sınıf / The First Grader

12. Can Dostum / Good Will Hunting

13. Canım Öğretmenim / Monsieur Lazhar

14. English Vinglish

15. Etek Günü / La Journêe de la Jupe

16. Hababam Sınıfı (1975)

17. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1979)

18. Hababam Sınıfı Güle Güle (1981)

19. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1976)

20. Hababam Sınıfı Tatilde (1978)

21. Hababam Sınıfı Uyanıyor (1977)

22. İki Dil Bir Bavul

23. İmparatorlar Kulübü

24. Kalk ve Diren / Stand and Deliver

25. Kara Tahta / Takhtesiah (Blackboards)

26. Kerkenez / Kes

27. Koro / LesChoristes

28. Kör Nokta / The Blind Side

29. Küçük Ağacın Eğitimi / The Education of Little Tree

30. Malcolm X

31. Olmak ve Sahip Olmak / Être et Avoir / To Be and To Have

32. Öğretmen / Teaching Mrs. Tingle

33. Öğretmenim Bay Kim / My Teacher, Mr. Kim

34. Ölü Ozanlar Derneği / Dead Poets Society

35. Özgürlük Yazarları 36. Patch Adams

37. Ron Clark’ın Hikâyesi / The Ron Clark Story

38. Sessizlik / Dogani

39. Sevgili Öğretmenim / Mr. Holland’s Opus

40. Sevgili Öğretmenim / To Sir with Love

41. Sınıf / EntreLesMurs (The Class)

42. Sınıfın Önü / Front of the Class

43. Siyah / Black

44. Süpermen’i Beklerken / Waiting For Superman

45. Şeytana Karşı / Ondskan-Evil

46. Tarih Öğrencileri / The History Boys

47. Tepetaklak Nelson / Half Nelson

48. Tom Brown’ın Okul Günleri / Tom Brown’s Schooldays

49. Yedek Parçalar / Spare Parts

50. Yerdeki Yıldızlar / Taare Zameen