Oya Doğan'la Çocuklarda Duyguların Tanımlanması Ve Duygu Regulasyonunu Sağlama (2)-130620241853.png

Oya Doğan'la Ders İçi Etkinlikleri Zenginleştirme Eğitimi

  • 11.06.2024
  • 2 dakika
  • 23 Okunma
  • 0 Yorum

"Ders İçi Etkinlikleri Zenginleştirme Eğitimi," öğretmenlere, derslerini daha verimli ve etkili hale getirebilmeleri için gerekli olan yöntemleri ve araçları sunmayı amaçlamaktadır. Bu eğitimde, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal ihtiyaçlarına uygun öğretim imkanları sağlanarak, onları daha derin düşünmeye, sorgulamaya ve analiz yapmaya yönlendirecek stratejiler paylaşılır. Eğitim, yüz yüze ve çevrim içi ortamda uygulanabilir olup, çoklu zeka kuramına yönelik etkinlikler, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştiren uygulamalar içermektedir. Öğretmenler, zenginleştirilmiş öğrenme modelleri ile derslerini renklendirme ve öğrencilerin öğrenme isteğini artırma fırsatı bulacaklar. Eğitim, Oya Doğan tarafından verilecektir.

DERS İÇİ ETKİNLİKLERİ ZENGİNLEŞTİRME EĞİTİMİ

EĞİTİMİN KONUSU

DERS İÇİ ETKİNLİLERİ ZENGİNLEŞTİREREK DERSLERİ DAHA VERİMLİ YAPMA

EĞİTİMİN AMAÇLARI

1. Eğitimin niteliğini ve ulaşılabilirliğini artırmak

2. Çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal ihtiyaçlarına uygun öğretim imkanları sunmak

3. Çocukları daha derin düşünmeye, sorgulamaya, analiz-sentez yapabilmeye, araştırmaya

yöneltmek

4. Özel yetenekli ve özel gereksinimi olan çocukların gelişimini ve bireysel başarısını en üst

düzeye çıkartmak

5. Öğrenciyi birçok öğrenme fırsatları ve çalışma düzenleriyle tanıştırarak öğrenme isteğini

arttırmak

6. Çoklu zeka kuramına yönelik etkinlikler ve uygulamalar sunarak her çocuğa ve tüm duyulara

hitap eden öğrenme modeli oluşturmak

7. Öğrencinin öğrenmede aktif bir rol oynamasını sağlamak

8. Öğrenmeyi öğretmek

MALZEME

(YÜZ YÜZE EĞİTİMDE)

Projeksiyon

Ses Sistemi

Akıllı Tahta

Kâğıt

Kalem

(ÇEVRİM İÇİ EĞİTİMDE)

Kâğıt

Kalem

Sunum

İÇERİK

• Çocukların ilgi ve yeteneklerine uygun etkinlikler ve uygulamalar paylaşılır.

• Alfa kuşağının özellikleri örneklerle aktarılır.

• Çocuklar ve zenginleştirilmiş öğrenme modelleri üzerine yeni çıkan çalışma ve araştırmalar

paylaşılır.

• Beceriler (yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, liderlik, etkili iletişim, öğrenmeyi

öğrenme) açıklanır ve örneklerle anlatım yapılır.

• Zenginleştirilmiş modellerle ile ilgili; öğretici videolar, basılan kitaplar, ansiklopediler, podcastler

aktarılır.

• Becerilerin derslere nasıl dahil olacağı aktarılır.

SÜRE:

(YÜZ YÜZE)

40’ar dakikalık 2 ders

(ÇEVRİMİÇİ)

50 dakikalık 1 ders

EĞİTİMİ VEREN

OYA DOĞAN