Feyza Bağlan & Kemal Sayar

Feyza Bağlan & Kemal Sayar

  • 3 İçerik
  • 3037 Okuma

Feyza Bağlan 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu. Stajını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yaptı. Üniversite eğitimini müteakiben özel eğitim sektöründe süpervizör olarak çalıştı. Bilişsel davranışçı terapi alanında üç yıllık eğitimini başarıyla tamamladı. Klinik psikoloji alanında da terapist olarak mesleğini sürdürmektedir. Kemal Sayar 1966 yılında Ordu’da dünyaya gelen Kemal Sayar, ilk ve orta öğrenimini Zonguldak Hisarönü 27 Mayıs İlkokulu’nda ve Eskişehir Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi (İngilizce) Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1989-1995 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine devam etti. Ardından Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi ve Çorlu Asker Hastanesi’nde psikiyatri uzmanı unvanıyla görev yaptı. 2000 yılında psikiyatri doçenti oldu. 2000-2004 yılları arasında KTÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak bulundu. Çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde danışmanlık ve hakemlik yaptı. Psikiyatri konulu çok sayıda kongre ve sempozyumda düzenleyici ve konuşmacı olarak yer aldı. 2002 yılında, Kanada McGill Üniversitesi Transkültürel Psikiyatri Bölümü’nde konuk öğretim üyesi olarak çalıştı. Bakırköy ve Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanelerinde klinik şefliği görevlerini yürüttü. 2008 yılında psikiyatri profesörü oldu. Halen Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı başkanıdır.